Torsdag 13.september blir det Drop-in møte på Rødekors huset fra kl 19.00